okomærke

Økologisk eller GrønBiavl?

Først vil jeg lige slå fast at Dansk Honning er et kvalitetsprodukt i sig selv, som vi bør glæde os over og værne om.

Det meste af den økologiske honning der sælges i Danmark, kommer fra lande uden for EU  feks.

New Zealand og Mellem America.
Honningen er sikkert i en lige så god kvalitet som dansk honning. Men i et større sammenhæng er den trafik ikke særlig økologisk.

Derudover er der tilstadighed debat om andre lande fortolker reglerne om økologisk biavl lige så ”strengt” som i danmark. 

Økologisk og Grøn Biavl drives stort set ens.
Jeg bestræber mig hele tiden på at drive min biavl, så Grøn og Økologisk som muligt, at mine bier skal have det bedst muligt, lave den bedste honning og behandle honningen under høst og tapning så skånsomt som muligt.

Men hvorfor driver jeg ikke Økologisk Biavl ?

Jeg har nær-studeret reglerne for Økologisk Biavl og finder dem ikke særlig hensigtsmæssige på nogle punkter, hverken for bierne eller honningen. Det vil jeg her prøve at uddybe.

Jeg har her, kun belyst nogle enkelte punker fra Plantedirektoratets Vejledningen om Økologisk Biavl, dem jeg finder uhensigtsmæssige.


Økologisk Biavl:

Ifølge Plantedirektoratets Vejledning om
Økologisk Biavl:

21.1 Bigårdens placering
Du skal placere bigården i et område, hvor nektar og pollenkilderne i en radius på 3 km fra bigården hovedsagelig består af økologiske afgrøder, vild bevoksning eller bevoksning på arealer, som bliver behandlet efter miljøskånsomme metoder

Grøn Biavl:

Mine bemærkninger:

Der er næsten ingen steder i danmark hvor det overhoved kan lade sig gøre, at overholde afstands kravet
Der er såvidt jeg ved kun 2 Økologiske biavlere i danmark med en meget lille produktion.
Bier har brug for forskellige mineraler for at holde sig sunde, som alle andre levende væsener.
Efter som mineral indholdet er forskelligt fra plante til plante, har bierne brug for at trække på mange forskellige planter.
Det er min overbevisning at vores tids mono-kultur på store landbrugs arealer, ikke er særlig gavnlig for bierne eller andre vilde bestøveres sundhed,
( Sikket en af grundene til at Humlebien og andre vilde bier er i tilbagegang )
Når den økologiske biavler skal have en sådan kontrol med det område bierne står i, kan han ikke undgå at begrænse deres fødeudvalg, eller deres bevægelses frihed (som feks. på en ø)
Man kunne næsten fristes til at kalde disse økologiske bier for “Bur-Bier”.
Mine bier får lov til at flyve frit.


Økologisk Biavl:

Ifølge Plantedirektoratets Vejledning om
Økologisk Biavl:

21.4 Bistader og tavler
Bistaderne og andre materialer, som du bruger i biavlen, skal hovedsagelig bestå af naturlige materialer. Styroporstader og plastikrammer er derfor ikke tilladt.

Grøn Biavl:

Mine bemærkninger:

Det er efterhånden almindeligt kendt at Bistader i træ er meget svære at rengøre, fordi bakterie spore kan arbejde sig ½ cm ind i træet.
Reglen er ikke hensigtsmæssigt, i forhold til biernes sundhed.
Sjovt nok er der ingen særlige regler for behandlingen af økologisk honning.
Det sendes feks. fra Cuba eller New-Zealand, til danmark i plastik beholdere.
Reglen giver ikke den store menning, når meget af den økologiske honning sælges i plastik emballage.


 Økologisk Biavl:

Ifølge Plantedirektoratets Vejledning om
Økologisk Biavl:

21.5 Fodring
Du må kun fodre bierne med økologisk honning, økologisk sukkeropløsning eller økologisk sukker. Alternativt kan du efterlade bifamilierne med tilstrækkelig honning og pollen til, at de kan overvintre.

Grøn Biavl:

Mine bemærkninger:

En Grøn biavler fodre ikke med honning, pga. smittefaren fra andre bier.
Igen er reglen ikke hensigtsmæssigt, i forhold til biernes sundhed


Økologisk Biavl:

Ifølge Plantedirektoratets Vejledning om
Økologisk Biavl:

21.7 Sygdomsforebyggelse og behandling
Du må bruge fysiske behandlinger, som damp eller direkte ild til desinfektion af bigårdene.
Til bekæmpelse af varroa mider må du bruge:
· Myresyre, mælkesyre, eddikesyre og oxalsyre
· Mentol, thymol, eukalyptol og kamfer.

Grøn Biavl:

Mine bemærkninger:

Det er tilladt økologisk biavlere at bruge æteriske olier, feks. thymol.
Som Grøn Biavler følger Jeg Danmark Biavlerforening´s “ danske strategi”,
med organisk syre som ikke er et fremmedstof i honningen, men findes naturligt i honningen.