Blomst

Vinter tab på 3 familier i år. 2 af familierne var dem der stod i Værløse, de står lige ud til en mark og jeg tror, de er blevet forstyrret meget af tunge landbrugs maskiner. De skal helst have ro i løbet af vinteren, Derfor overvejer jeg om, jeg skal opgive at have bier der.
Den sidste familie der gik tabt var fra Kenya stadet på Kildegården.
Omkring 3 andre familier var svage, og den Ø- parret dronning er åbenbart også gået tabt.