Kenya Stade

Jeg har også endelig fået bygget mig to Kenya Stader også kaldet ”Top bar Hive” som er et Afrikansk bistade, Hvor ideologien er at, det skal være billigt i matriel og drift.
Man giver ikke bierne kunsttavler, bierne skal selv svede deres voks.


Dette skulle give nogle sunde bier og være en mere naturlig måde at holde bier på.

Kenya Stade 3

I slutningen af august fik jeg også vasket alle mine rammer og smeltet min egen voks.
Det var nok lige tidligt nok på sæsonen, Jeg gjorde det udendørs og på anden dagen blev jeg faktisk overfaldet af bier og hvepse i tusinde vis, der kunne lugte den varme honning og kom langvejs fra.

Voks 230

Voks i tavler 230


Jeg har også indset at jeg kommer til at mangle tavler og voks i løbet af sommeren.
Derfor har jeg haft gang i voks smelteriet igen, jeg samlede alt hvad jeg havde af rester og tavler der ikke var blevet smeltet om sidst. Og det lykkes mig at få ca. 6 kilo voks ud at dette.

Det har jeg så støbt om til ca. 60 vokstavler.

 

 

 

 

Voks tavler 600Jeg har også købt 250 brugte rammer. Hvor af jeg har fået strammet de 100 af dem op.
Jeg fik loddet de 60 nye tavler på, og en rest på af nogle købte vokstavler.
Alt i alt har jeg nu ca 100 tavler klar til brug, Som jeg håber er nok til resten af sommeren.

 

Danmarks Biavlerforenings forsøgs-rapport 2011 udkom her i maj.
Ifølge den indeholder min honning, pollen fra 37 forskellige plantearter og er dermed topscorer i Danmark kun overgået af en biavler på Frederiksberg der havde 39 forskellige pollen typer. 

Det er lidt paradoksalt at nogle honninger høstet i landzone ikke indeholdt mere end 10-12 forskellige pollen typer.

Vejret har ikke været det bedste i juni måned, det kunne kun blive til en enkelt dag hvor det ikke regnede. Det er alligevel lykkes bierne at samle lidt ind. Være ser det ud med avlen af dronninger.
Jeg har ikke rigtig haft held til at få parret nogle dronninger, jeg har kæmpet en del med at få de nye familier i trugstaderne til at lykkes. Kun den ene har fået en parret dronning.

Bi Rammer 9558 300Nu er “vinterferien” forbi, og jeg er ved at gøre klar til dette års sæson.

Det ser ud til at alle 6 familier har overlevet vinteren.

Det ene af de “nye” tiltag jeg vil lave i år er “Fribyg” på trådløse rammer.